Bələdiyyələrin maarifləndirilməsi tədbirləri davam etdirilir

Bələdiyyələrdə vergi işinin səmərəliliyinin artırılması”, “Bələdiyyə üzvləri və qulluqçuları tərəfindən etik davranış qaydalarına əməl olunması yerli özünüidarənin rolunu gücləndirir”, “Bələdiyyə qulluğu, bələdiyyə qulluğuna qəbulun xususiyyətləri” və “Nağdsız hesablaşmalar və onların məqsədi” mövzuları üzrə  məruzələr edilərək qeyd olunan məsələlərlə bağlı qanunvericiliyin tələbləri və bu sahədə bələdiyyələrin hüquq və vəzifələri geniş izah olunmuş, iştirakçıları maraqlandıran məsələlər üzrə suallar cavablandırılmışdır.

Növbəti seminarın 05.05.2018-ci il tarixdə Tərtər rayonunun İsmayılbəyli, Köçərli,  Azad Qaraqoyunlu, Qaynaq və Hüseynli bələdiyyələrinin üzvləri və qulluqçuları ilə keçirilməsi nəzərdə tutulur.