Regional Ədliyyə
[ 15.10.2018 ]

Azərbaycan ədliyyəsinin 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi ilə bağlı 
Ədliyyə Nazirliyi Kolegiyasının 26.01.2018-ci il tarixli qərarı ilə 
təsdiq edilmiş Tədbirlər Planına uyğun olaraq Bərdə regional…

[ 08.09.2018 ]

Qaradəmirçi və Mehdili bələdiyyələrinin üzvləri və qulluqçuları ilə növbəti seminar keçirilmişdir. Seminarda “Yerli özünüidarəetmədə etik davranış”, “Bələdiyə torpaqlarının idarə olunmasında qanunçuluğun təmin edilməsi” “Yerli vergi…

[ 21.04.2018 ]

Bələdiyyələrdə vergi işinin səmərəliliyinin artırılması”, “Bələdiyyə üzvləri və qulluqçuları tərəfindən etik davranış qaydalarına əməl olunması yerli özünüidarənin rolunu gücləndirir”, “Bələdiyyə qulluğu, bələdiyyə qulluğuna qəbulun xususiyyətləri”…

[ 07.04.2018 ]

Bərdə regional ədliyyə idarəsi tərəfindən bələdiyyə üzvləri və qulluqçularının hüquqi maarifləndirilməsi, onlara metodik köməklik göstərilməsi işi davam…

[ 16.02.2018 ]

Bərdə regional ədliyyə idarəsi tərəfindən bələdiyyə üzvləri və qulluqçularının hüquqi maarifləndirilməsi, onlara metodik köməklik göstərilməsi işi davam etdirilir. Bu məqsəd ilə Bələdiyələrlə iş Mərkəzi və…

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ REGİONAL ƏDLİYYƏ İDARƏLƏRİ